zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Patronat Honorowy Burmistrza

 

Zasady udzielania patronatu honorowego Burmistrza Miasta Złotoryja

 1. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza Miasta Złotoryja jest wyróżnieniem podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji miasta, integracji mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców. Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbu miasta Złotoryja
  z podpisem „Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Złotoryja” jako znaku charakterystycznego dla udzielanie patronatu.
 2. Patronatem honorowym mogą być objęte: koncerty niekomercyjne, wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia uznane przez Burmistrza Miasta Złotoryja za ważne.
 3. Występując o patronat honorowy Burmistrza Miasta Złotoryja należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej www.zlotoryja.pl w zakładce Urząd Miejski/patronat Honorowy Burmistrza lub w Biuletynie Informacji Publicznej i dostarczyć go do urzędu na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone. Wniosek można złożyć wysyłając listownie na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, złożyć osobiście w siedzibie urzędu. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do urzędu.
 4. Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje osobiście Burmistrz Miasta Złotoryja.
 5. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału burmistrza w imprezie.
 6. O patronat burmistrza może ubiegać się wyłącznie główny organizator imprezy
 7. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy Burmistrza Miasta Złotoryja zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, żeby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami. Umieszczenie informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych. Poinformowanie o posiadanym patronacie uczestników przedsięwzięcia.
 8. Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 9. Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia w terminie 30 dni po imprezie sprawozdania zawierającego opis przebiegu imprezy wraz  z dokumentacją fotograficzną.

Do pobrania:


Imprezy i wydarzenia objęte patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja w 2017 roku

 • WULKANY 2017 - 26-27 maja 2017 r.
 • II Charytatywny Bieg Między Wiatrakami - 10 czerwca 2017 r.
 • 8. Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów - 24-25 czerwca 2017 r
 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x