zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Luty 2017 r.

 

Radny Adam Bartnicki zgłosił następujące sprawy:

Na terenie miasta odbywają się duże inwestycje drogowe co powoduje zmiany organizacji ruchu i zastosowanie objazdów. Sprawdziłem osobiście stan ulic na których odbywają się objazdy a mianowicie ul. Stromej i Hożej. Stan nawierzchni tych ulic jest już bardzo zły, zwłaszcza ul. Stromej gdzie powyrywana kostka stanowi zagrożenie dla jadących samochodów. Stąd moje pytanie: czy można zaprosić na sesję Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i otrzymać informację na temat terminu zakończenia inwestycji.

Odpowiedź: Oficjalny termin zakończenia prac to 31.05.2017r. Jest to termin ujęty w aneksie do umowy zawartej z wykonawcą.

Bardzo zły jest stan ul. Stromej. Dopiero po zdjęciu kostki będziemy w stanie stwierdzić, jaka jest przyczyna tak dużej deformacji jezdni. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby remont nawierzchni ul. Stromej nastąpił po otwarciu mostu na ul. Chojnowskiej – wtedy moglibyśmy wyłączyć całą ulicę z ruchu. Nie możemy jednak tak długo czekać, więc naprawę rozpoczniemy w kwietniu. Teren wtedy powinien być już osuszony po zimie, a także pracę rozpoczną pracownicy sezonowi, którzy mogliby zając się ułożeniem kostki.

Ul. Hoża wbrew pozorom trzyma się w miarę dobrze, oczywiście konieczne będą naprawy odcinkowe oraz remonty studzienek. Nastąpi to, po zakończeniu inwestycji na ul. Wojska Polskiego.

Lepszym rozwiązaniem będzie zaproszenie przedstawiciela DSDiK na komisję Spraw Społecznych. Takie zaproszenie zostało wystosowane.

Na ul. Górniczej, wyjeżdżając z Osiedla Nad Zalewem ustawić lustro w kierunku ul. Wojska Polskiego.

Odpowiedź: Lustro jest zamówione i zostanie zamontowane.


Radny Leszek Antonowicz poruszył sprawę motocyklistów jeżdżących koło basenu na ul. Karola Miarki w kierunku parku. Teren jest zniszczony, rozjeżdżony, mieszkańcy zdenerwowani. Dlatego proszę aby Policja zwróciła na to baczniejszą uwagę.

Odpowiedź: Oczywiście zwrócimy się do Policji z prośbą o interwencję, należy jednak mieć na uwadze, że bardzo trudno jest zatrzymać na gorącym uczynku motocyklistów jeżdżących po drogach polnych i po bezdrożach. Potrzebna jest tu współpraca ze strony mieszkańców, którzy powinni nie tylko niezwłocznie powiadamiać Policję, ale również pomagać w identyfikacji osób, które jeżdżą tam motorami.


Radny Józef Banaszek zapytał:

Czy prawdą jest, że w tym roku nie będzie zakupu kamer dla miasta. Usłyszałem taką wiadomość na Komisji, że przyjęty program nie będzie realizowany?

Odpowiedź: W budżecie jest zarezerwowana kwota 45 tys. złotych na rozbudowę monitoringu i Radni jako pierwsi dowiedzieliby się, gdyby ta pozycja budżetowa miała ulec zmianie.

W poprzedniej kadencji planowaliśmy organizację w mieście "Dnia Bombki". Każde miasto chwali się tym co mają organizując różne dni. My mamy piękne bombki, tylko trzeba o tym myśleć już teraz.

Odpowiedź: Na tle innych miast nie mamy czego się wstydzić. Mamy bardzo dużo różnorakich imprez. Pojawiają się nawet głosy, że jest ich za dużo. Należy się jednak zgodzić, że brakuje w naszym Mieście typowej, komercyjne imprezy. W tym roku postaramy się zrobić drugie podejście do kiermaszu świątecznego w złotoryjskim rynku. Na pewno jednym z motywów przewodnich takiego kiermaszu powinny być wyroby złotoryjskich przedsiębiorców.

Straż Pożarna zgłaszała potrzebę posiadania pomp szlamowych - czy nie łatwiej byłoby zrobić taki zakup w ramach inwestycji na oczyszczalni.

Odpowiedź: W kwietniu 2014 roku została Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zakupiło pompę szlamową ROBIN SUBARU o wydajności Q=2000 l/min oraz głębokości ssania 8 m, wysokość podnoszenia 23 m na paliwo – benzyna bezołowiowa

W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków zapewnione zostanie wyeliminowanie zagrożenie zalania, poprzez:

 • zwiększenie przepustowości hydraulicznej poprzez zainstalowanie urządzeń o większej mocy oraz włączenie do eksploatacji drugiego ciągu technologicznego co przyczyni się do zwiększenia sprawności oczyszczania ścieków (krata, separator piasku, piaskownik z zatapialnymi pompami pulpy piasku, mieszadła o większej mocy, mieszadła pompujące).
 • zabezpieczenie zasilania urządzeń technologicznych po zaniku dwóch zasilań (podstawowe, rezerwowe) poprzez zamontowanie agregatu prądotwórczego spalinowego o mocy 450 kVA/360 kW.
 • wbudowanie 4 stanowisk pomp do odprowadzenia ścieków oczyszczonych do Młynówki,
 • zwiększenie retencji w zbiorniku retencyjnym poprzez jego modernizacje, a także niezależny przewód tłoczny z agregatem pompowym
 • zwiększenie pojemności bloku biologicznego poprzez jego oczyszczenie z zalegającego osadu,
 • zamontowanie zasuwy odcinającej dopływ ścieków z miasta Złotoryja na oczyszczalnie ścieków,
 • remont klapy zwrotnej w awaryjnym zrzucie ścieków do rzeki Kaczawa,
 • możliwość przekierowania ścieków do pompowni przerzutowej z ominięciem bloku biologicznego
 • możliwość retencji osadu w komorach tlenowej stabilizacji osadu (KTSO)
 • obniżenie poziomu wód gruntowych na terenie oczyszczalni ścieków (przesłona przeciwfiltracyjna, studnie odwodnieniowe, drenaż).

Radny Waldemar Wilczyński zgłosił następujące wnioski i zapytania:

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 28.2017 z dnia 18 stycznia 2017r. - w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w wysokości łącznej 11.619,78 zł ( w tym czynsz 11.430,94 zł i odsetki 188,84 zł) - pytanie moje brzmi - komu i z jakiego powodu należności te zostały umorzone ?

Odpowiedź: Zarządzeniem nr 0050.28.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja umorzono zaległości czynszowe (11.430,94 zł) oraz odsetki od zaległości czynszowych (188,84 zł) byłemu najemcy lokalu mieszkalnego, z którego został eksmitowany w 2008 r. oraz lokalu socjalnego. Ustalono, że jest to osoba samotna, która korzystała z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. Ze względu na ciężki stan zdrowia uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował tę osobę w 2014 r. do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego. Renta otrzymywana z ZUS w całości przeznaczona jest a na pokrycie kosztów pobytu w DPS. Pozostałą kwotę pokrywa Gmina Miejska Złotoryja.

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 29.2017 z dnia 18 stycznia 2017r. - w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w wysokości łącznej 8.051,44 zł ( w tym czynsz 7.953,70 zł i odsetki 97,74 zł) - pytanie moje brzmi - komu i z jakiego powodu należności te zostały umorzone?

Odpowiedź: Zarządzeniem nr 0050.29.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja umorzono zaległości czynszowe (7.953,70 zł) oraz odsetki od zaległości czynszowych (97,74 zł) byłemu najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywoustego w Złotoryi, z którego został eksmitowany 24 lutego 2009 r. oraz lokalu socjalnego. Ustalono, że jest to osoba samotna, korzystająca z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. Ze względu na ciężki stan zdrowia uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował tę osobę do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, gdzie przebywa do dzisiaj. Renta otrzymywana z ZUS w całości jest przeznaczana na pokrycie kosztów pobytu w DPS.

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148.2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. - w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego oraz opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe - Wojewoda Dolnośląski wezwał Burmistrza Miasta do niezwłocznego dostosowania zarządzenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem - czy zarządzenie zostało już zmienione i czy ewentualnie, niesłusznie pobrane opłaty zostaną zwrócone mieszkańcom miasta ?

Odpowiedź: Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 0050.148.2013 Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego oraz opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe zostało wstępnie przygotowane. Po dokładnej analizie zostanie podpisane i opublikowane w marcu 2017 r. Opłaty pobrane zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nie będą zwracane.

Bardzo proszę o przedstawienie nam wykazu wszystkich podmiotów (wraz z należnościami) zwolnionych z podatków i opłat lokalnych za 2016r. (takich jak- podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych).

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia zostanie przedstawiony do końca maja br.

Jeżeli natomiast informacja ta jest pilnie potrzebna, opracujemy ją przed tym terminem.

Umowa nr 341/2015 z dnia 01.12.2015r. - na usługi prawne, podpisana z Kancelarią Radcy Prawnego Barbarą Szynkowską na kwotę - 110 000,00 zł - czy umowa dotyczy usług świadczonych dla urzędu wraz z reprezentowaniem Miasta w przegranych przez nas procesach sądowych ? Czy usług prawnych dla obsługi urzędu i dlaczego jest tak wysoka ta kwota ?

Odpowiedź: Treść umowy opublikowana jest na stronie Urzędu Miejskiego: http://zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5228&idmp=50&r=r. Kwota wynagrodzenia jest porównywalna z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kancelarii prawnej nie przysługuje wynagrodzenie za czas urlopu, ani tzw. „trzynastka”.

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż Urząd Miejski przygotowuje się do sprzedaży nieruchomości przy ul. Basztowej 4 - wnioskuję aby tę nieruchomość pozostawić w zasobach miasta z przygotowaniem i przeznaczeniem jej na zabudowę mieszkalną w ramach budownictwa komunalnego lub społecznego - jest to jedna z niewielu działek, jaką posiadamy w centrum miasta.

Odpowiedź: W interesie naszego Miasta jest, aby przy ul. Basztowej 4 powstał jak najszybciej obiekt mieszkalno-usługowy. Z uwagi na usytuowanie oraz warunki zabudowy, koszt inwestycji w przeliczeniu na użytkowy metr kwadratowy będzie stosunkowo wysoki, dlatego z punktu widzenia ekonomii lepiej jest wybudować budynek mieszkalny w innym miejscu. Działka przy ul. Basztowej 4 ma 272 m2, więc jest niewielka. W tej chwili jedynie inwestor prywatny jest w stanie zagwarantować, że taki budynek powstanie w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego też przetarg będzie dotyczył użytkowania wieczystego działki przy ul. Basztowa 4, zabezpieczonego konkretnymi zapisami co do czasu rozpoczęcia i zakończenia budowy.

- w ramach zadań bieżących:

Wnioskuję aby znaki drogowe i tablice informacyjne, które likwidowane są na terenach chodników miejskich, demontowane był w całości. W rzeczywistości wygląda to tak, że obcinane są kilka centymetrów nad nawierzchnią chodników, co powoduje duże zagrożenie dla osób poruszających się po chodnikach. Przykładem tego jest nieszczęśliwy wypadek, jakiemu uległa jedna z mieszkanek naszego miasta na chodniku przy ul. Mickiewicza, zahaczając o taki, wystający odcinek rury.

Odpowiedź: Prawdopodobnie chodzi o element rury przy ul. Mickiewicza. Wystający koniec został usunięty. Jeżeli są gdzieś na terenie miasta inne takie miejsca, należy je wskazać, a niezwłocznie zostaną zabezpieczone.

Ponawiam wniosek aby wykonać przejście dla pieszych przy ul. Stromej - na wysokości pierwszego obiektu byłych ZZO - uczęszcza tamtędy bardzo duża ilość ludzi w kierunku do pralni, Ren-But, Vitbisu, kopalni złota - wszyscy przechodzą przez jezdnię co stanowi duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu,

Odpowiedź: Oznakowanie poziome P-10 przy ul. Stromej, zostanie wykonane w II kwartale br.

 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x