zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Styczeń 2017 r.

 

Radna Agnieszka Zawiślak złożyła do protokołu, na piśmie, następujące interpelacje:

1. Ponawiam interpelację z listopada 2016 r. i proszę o informowanie Radnych raz w miesiącu, kto złożył wniosek o dofinansowanie imprez, jakie kwoty na te imprezy zostały przeznaczone, zarówno przez Urząd Miasta jak i ZOKiR w Złotoryi. Ponadto proszę o informacje jakie były koszty obsługi tych imprez przez pracowników RPK w Złotoryi.

Odpowiedź: Wszystkie informacje, o które prosi pani Radna są od dwóch lat dostępne w każdej chwili w Biuletynie Informacji Publicznych. Każda wypłata środków pieniężnych następuje na podstawie zawartej umowy. Rejestr umów jest dostępny pod adresem internetowym http://www.zlotoryja.bip.info.pl/index.php?idmp=46&r=r. Dlatego za bezzasadne należy uznać powielanie tej informacji w sposób szczególny.

W styczniu o dofinansowanie imprez zwrócili się:

 • Komenda Powiatowa Policji w sprawie współorganizacji VIII Międzynarodowego Turnieju Piłki Halowej o Puchar Komendanta Policji, kwota będzie pokrywać wyżywienie i noclegi drużyn zagranicznych.
 • Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe w sprawie ufundowania pucharów na Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego Skrzatów o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.

2. Wnoszę o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na „promocję jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę co najmniej 40.000 zł i przeznaczenie jej na oświetlenie trzech przejść dla pieszych w Złotoryi. Przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego a Kościuszki to najbardziej ruchliwe przejście w naszym mieście. Ponadto przejścia dla pieszych przy ul. W. Polskiego na wysokości hotelu Qubus i przystanku autobusowego wymagają dodatkowych lamp w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. W dniu 19 stycznia tego roku na komisji gospodarczej, w przedmiotowej sprawie został złożony wniosek formalny, który został przegłosowany jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Komisji.

Odpowiedź: 19 stycznia br. podczas trwania Komisji Gospodarczej, wniosek, który pani złożyła i został przegłosowany przez członków komisji, nie dotyczył jednak tylko działu promocji lecz środków w całym budżecie Miasta Złotoryja.

Budżet na promocję z roku na rok jest ograniczany przy zachowaniu tego samego lub nawet lepszego standardu działań promocyjnych. W tej chwili jest to jeden z najniższych budżetów wśród miast o porównywalnej wielkości. Mimo to, nasze Miasto jest rozpoznawalne w Polsce, a liczba informacji na temat Złotoryi, przedsięwzięć się tu odbywających - stale rośnie.

Prowadzone są prace nad systemowym rozwiązaniem problemu doświetlenia przejść dla pieszych w naszym Mieście. Takie wyrywkowe, nieskoordynowane z zaplanowanymi inwestycjami działania w tym zakresie, sprawią, że w tym samym czasie poprawimy bezpieczeństwo na mniejszej liczbie przejść dla pieszych.

3. Proszę o zabezpieczenie w inny sposób dziury w chodniku pomiędzy budynkami jednorodzinnymi w przelocie z ul. Lubelskiej w Złotoryi. Taśma została zerwana a wbite dwa metalowe pręty stwarzają realne zagrożenie dla przechodniów.”

Odpowiedź: Dziura została zabezpieczona. W przypadku poprawy warunków atmosferycznych nawierzchnia zostanie naprawiona.


Radna Irena Mundyk złożyła do protokołu, na piśmie, następujące interpelacje:

1. Oświetlenie (1 lampa) przy ul. Hożej 3 (od wewnątrz budynku pielęgniarskiego),

Odpowiedź: Informacja na piśmie została przesłana do SM Agat, ponieważ lampa jest własnością Spółdzielni.

2. Dot. stanu chodników przy ul. Podwale biegnących w stronę ul. Krzywoustego,

Odpowiedź: Chodnik na ul. Podwale utrzymywany jest na bieżąco. W tym roku nie zaplanowano remontu chodnika. Chodnik będzie remontowany wraz z całą ulicą. Jeżeli środki budżetowe na to pozwolą powinno to nastąpić w ciągu dwóch lat.

3. Odnośnie ul. Mickiewicza nr 24 i 26 (dot. remontu schodów i klatek wewnątrz),

Odpowiedź: Budynki przy ul. Mickiewicza 24 i 26 należą do Wspólnoty. Zarządcą tych budynków jest RPK. Wspólnota pod nr 24 jest w fazie projektowania remontu. Natomiast wspólnota pod nr 26 ma wykonany projekt na remont dachu, elewacji oraz części wspólnych i jest w trakcie pozyskiwania źródła finansowania.

4. Dot. sklepu „Nastolatka” odnośnie udzielenia zezwolenia na wjazd z towarem samochodu ciężarowego o nośności od 8 -15 ton 3-4 razy w roku.”

Odpowiedź: Należy stosować się do obowiązujących przepisów w obrębie centrum. Ruch samochodów ciężarowych o nośności 8-15 ton spowoduje niszczenie nawierzchni jezdni oraz niesie groźbę zapadnięcia się ulicy. W tym konkretnie przypadku, z informacji, jakie posiadamy, była zorganizowana dostawa do sklepu „Nastolatka” za pomocą samochodu ciężarowego, jednak właściciel sklepu uznał, że w niczym to nie ułatwiło mu pracy.


Radny Józef Banaszek poruszył następujące sprawy:

1. Proszę o zrobienie zestawienia wydarzeń, które były związane z 1050 rocznicą Chrztu Polski,

Odpowiedź: W instytucjach i placówkach Gminy Miejskiej Złotoryja w ubiegłym roku z okazji 1050 lecia chrztu Polski zorganizowano:

Konkurs wiedzy historycznej. Festiwal Piosenki Patriotycznej w Dniu Święta Niepodległości dedykowany omawianej rocznicy.

2. Czy są nowe informacje na temat budowy obwodnicy Złotoryi,

Odpowiedź: 22 grudnia 2016r. DSDiK złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych budowy obwodnicy (obejścia) Złotoryi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg będzie ogłoszony jeśli inwestycja będzie dofinansowana w wyniku ogłoszonego konkursu.

3. Na ul. Joannitów zlikwidowano duży pojemnik na odpady segregowane, czy w to miejsce będzie postawione coś nowego ? Obligują nas nowe przepisy w sprawie segregacji. Skoro silos został usunięty pomyślmy nad inną formą segregacji.

Odpowiedź: Pojemnik do segregacji odpadów został usunięty z ul. Joannitów na prośbę WM Basztowa 1, gdyż znajdował się on na ternie należącym do Wspólnoty. Ponadto pojemnik był ustawiony za blisko od budynków mieszkalnych. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Wobec tego na ulicy Joannitów nie powstanie punkt do segregacji odpadów. Najbliższym miejscem przeznaczonym do segregacji odpadów jest zaplecze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, bądź punkt znajdujący sie przy Starostwie Powiatowym.


Radny Marcin Gagatek zapytał:

1. Czy jest realna szansa na powstanie ścieżek rowerowych w mieście?

Odpowiedź: Budowa ścieżek rowerowych nie została ujęta w budżecie na 2017r.

2. Czy będą nowe kratki ściekowe na ul. Małopolskiej, zbliżają się roztopy wiosenne i niebawem ulice będą zalewane.

Odpowiedź: Prace będą wykonywane w miesiącach luty-marzec, zależnie od warunków pogodowych. Wody opadowe/roztopowe spływające z ulicy Lubelskiej i z pól zostaną wychwycone w najniższym miejscu przy ulicy Warmińskiej i włączone do kanalizacji deszczowej.


Radny Adam Bartnicki poprosił o potwierdzenie:

Czy mieszkańcy ul. Gwarków doczekają się remontu ulicy. Remont ulicy Gwarków zapisywany jest w budżecie miasta od 2015 r.

Odpowiedź: Inwestycja zostanie rozpoczęta na początku III kwartału bieżącego roku.

 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x