zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Wrzesień 2016 r.

 

Radny Józef Banaszek poruszył następujące sprawy:

Otoczenie Strzelnicy Sportowej - bałagan, brud, oberwana brama wjazdowa. Otoczenie nie napawa pozytywnymi wrażeniami a przecież odbywają się tam bardzo często zawody strzeleckie.

Odpowiedź: teren wokół strzelnicy sportowej należy do Klubu Strzeleckiego AGAT. Zwrócimy uwagę Zarządowi Klubu, aby częściej sprawdzał porządek wokół strzelnicy.

W parku / Górka Mieszczańska/ panuje nieporządek, kosze na śmieci nie są opróżniane.

Odpowiedź: Kosze na Górce Mieszczańskiej opróżniane są raz w tygodniu. Dnia 22.09.2016 r. zostały opróżnione kosze i teren wokół.

3. Czy planuje się poczynić jakieś kroki wokół zabytkowej szubienicy w parku.

Ten zabytek może stanowić atrakcję turystyczną naszego miasta.

Odpowiedź: Czekamy na opinię Konserwatora zabytków w tej sprawie. Prowadzone są również rozmowy z ludźmi zawodowo zajmującymi się zabytkami w celu znalezienia najlepszej formy ekspozycji tego odkrycia. Wstępnie ustalono, że całkowita rekonstrukcja szubienicy raczej nie będzie możliwa z uwagi na brak dokumentacji technicznej obiektu. Rozważane są jednak różne warianty, np. wyniesienie ponad grunt murów szubienic, aby zaznaczyć jej umiejscowienie oraz wielkość, jak również postawienie tablicy informacyjnej, doprowadzenie dogodnej ścieżki itp.

Na wysokości firmy INTERDEKOR na ul. Krzywoustego panuje ogromny fetor. Wygląda na to, że wybija tam kanalizacja, proszę aby to sprawdzić.

Odpowiedź: Informację przekazano do Działu Wodociągów w RPK Sp. z o.o. w celu sprawdzenia.


Radny Adam Bartnicki zapytał:

Jak wygląda sprawa słynnego przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej. Dzwoniłem już kilkakrotnie do DSDiK i mnie tam zbywają podając kolejne terminy zakończenia sprawy. Był to już sierpień, ostatni termin to 9 wrzesień i nic nie robią. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Odpowiedź: Informuję, że kilkukrotnie interweniowaliśmy w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej. Ostatnią informację, którą otrzymaliśmy w sprawie jest pismo (do wiadomości) od DSDiK z dnia 28.07.2016 r., zaadresowane do Pana.

2. Mieszkańcy ul. Magnoliowej proszą o zainstalowanie punktów świetlnych.

Odpowiedź: Inwestycja będzie zaplanowana w budżecie na przyszły rok.


Radny Bogdan Łoś:

1. Proszę, Panie Burmistrzu, przybliżyć nam sprawę budowy obwodnicy.

Wiem, że uczestniczył Pan w spotkaniu w tej sprawie u Marszałka Województwa.

Odpowiedź: Na zlecenie DSDiK wykonywane jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, który pozwoli określić grunty niezbędne do przejęcia. Ponadto zostanie uszczegółowiony przebieg Obwodnicy i pomiary geodezyjne. W kolejnych latach ma być zrobiony projekt i wykonanie inwestycji. Problemem są punkty włączenia naszych dróg do obwodnicy, zwłaszcza jeśli chodzi o strefę ekonomiczną.

2. Jaki jest termin zakończenia remontu mostu. Z obserwacji wiem, że prace postępują tak pomału, że na pewno termin nie będzie dotrzymany.

Odpowiedź: Według Wykonawcy termin remontu mostu to 30 listopad, ale mamy już informację, że przeciągnie się do kwietnia przyszłego roku.

3. Dowiedziałem się, że na naszym terenie pojawili się Japończycy, czy szykuje się nam następny inwestor?

Odpowiedź: Burmistrz Miasta Złotoryja – spotkał się z przedstawicielami japońskiej firmy Takenaka Europe, prowadzącej inwestycję dla firmy Borgers. Oprócz tego firma Takenaka którzy bardzo często reprezentują inwestorów japońskich i południowokoreańskich poszukujących lokalizacji dla swoich inwestycji w Europie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora w ramach szeroko prowadzonych działań związanych z promocją gospodarczą Miasta i miało na celu przedstawienie oferty inwestycyjnej Miasta, nie dotyczyło negocjacji z konkretnym podmiotem


Radny Dariusz Dobosz poprosił o informację na temat modernizacji stadionu.

Odpowiedź: Rozstrzygnięto przetarg, przekazany został także plac budowy – ustalany jest harmonogram prac. Przewidujemy, że remont zakończy się w drugiej połowie przyszłego roku. Wpływ na ostateczny termin zakończenia prac będzie miała pogoda, ze względu na stosowana technologię.


Radny Waldemar Wilczyński

- wnoszę o ujęcie w budżecie miasta na 2017r. n/w zadań:

remont (obustronny) chodnika przy ul. Sikorskiego (będącego w bardzo złym stanie technicznym) - zapewnienia o przystąpieniu do remontu padają od 2013 r. - chodnikiem uczęszcza bardzo duża ilość osób w kierunku cmentarza, przystanku autobusowego, szkół -gimnazjum i liceum, sądu, notariusza,

Odpowiedź: pozycja zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2017 r. W przyszłym roku postaramy się siłami pracowników interwencyjnych przeprowadzić naprawy najbardziej newralgicznych miejsc.

powiększenie zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego - w związku z wprowadzeniem płatnej strefy parkowania przy ul. Szkolnej zatoki w godzinach od 8.00 do 16.00 są praktycznie zajęte przez osoby dojeżdżające do pracy.,

Odpowiedź: pozycja zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2017 r. Znaczne poszerzenie zatok parkingowych nie wchodzi w tej chwili w grę, ze względu na bardzo wysokie koszty zabezpieczenia skarpy i przeniesienia lamp. Natomiast uzyskalibyśmy niewielki efekt w postaci dodatkowych miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o ul. Szkolną, pragnę zauważyć, że przez parę lat połowa tej ulicy była całkowicie wyłączona z możliwości parkowania, więc wprowadzenie tam strefy płatnego parkowania nie mogło się odbić na pozostawianiu samochodów na ul. Sikorskiego.

remont schodów pomiędzy ul. Sikorskiego, a ul. Górną (będących w bardzo złym stanie technicznym),

Odpowiedź: Proponuję, żeby tę pozycję ująć, jako kompleksowy remont w budżecie najwcześniej na 2020 r., ponieważ są pilniejsze rzeczy do wykonania. W przyszłym roku postaramy się natomiast siłami pracowników interwencyjnych przeprowadzić naprawy najbardziej newralgicznych miejsc. pozycja zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2017 r.

remont muru oporowego wraz z drogą dojazdową do garaży i posesji - ul. Sikorskiego 3a, zawalenie muru powoduje zalewanie wodami opadowymi piwnic budynku -ul. Sikorskiego 3,

Odpowiedź: Inwestycja zostanie zgłoszona do projektu budżetu. Zostały wykonane prace doraźne mające na celu zapobieżenie zalewania wodami opadowymi piwnic budynku ul. Sikorskiego 3.

remont schodów przy ul. Stromej - będących w złym stanie technicznym,

Odpowiedź: Proponuję, żeby tę pozycję ująć, jako kompleksowy remont w budżecie najwcześniej na 2020 r., ponieważ są pilniejsze rzeczy do wykonania, tym bardziej, że równolegle do tych schodów jest w pełni funkcjonalnych chodnik.

Pozycja zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2017 r.

remont chodników przy Pl. Matejki - będących w złym stanie technicznym,

Odpowiedź: W przyszłym roku postaramy się siłami pracowników interwencyjnych przeprowadzić naprawy najbardziej newralgicznych miejsc. pozycja zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2017 r.

budowa drogi - ul. Odrzańskiej - gruntowej, będącej w złym stanie technicznym,

Odpowiedź: Inwestycja zostanie zgłoszona do projektu budżetu na 2017 r, zgodnie z deklaracją złożoną przez Burmistrza mieszkańcom tej ulicy. do projektu budżetu.

opracować projekt zagospodarowania niedawno odkrytego miejsca straceń "szubienicy" na Górce Mieszczańskiej

Odpowiedź: Czekamy na opinię Konserwatora zabytków w tej sprawie. Prowadzone są również rozmowy z ludźmi zawodowo zajmującymi się zabytkami w celu znalezienia najlepszej formy ekspozycji tego odkrycia. Wstępnie ustalono, że całkowita rekonstrukcja szubienicy raczej nie będzie możliwa z uwagi na brak dokumentacji technicznej obiektu. Rozważane są jednak różne warianty, np. wyniesienie ponad grunt murów szubienic, aby zaznaczyć jej umiejscowienie oraz wielkość, jak również postawienie tablicy informacyjnej, doprowadzenie dogodnej ścieżki itp.

Czekamy na opinię Konserwatora zabytków

- w ramach zadań bieżących:

wymianę ogłoszeń na tablicy ogłoszeń targowiska miejskiego, w tym - uchwały rady miejskiej, regulaminu targowiska - wymieniana jest tylko data odbioru elektro śmieci - ogłoszenia są bardzo zabrudzone, nie wymieniane chyba od otwarcia targowiska,

Odpowiedź: Ogłoszenia na tablicy przy targowisku zostały wymienione.

wyrównanie i utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż pasa zieleni przy ul. Górnej,

Odpowiedź: W zależności od zakresu prac, spróbujemy umieścić tę pozycję w przyszłorocznym budżecie lub prace wykonamy siłami pracowników interwencyjnych. Pozycja zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2017 r.

demontaż zniszczonego „spowalniacza ruchu" zlokalizowanego na drodze przy budynku - ul. Sikorskiego 2,

Odpowiedź: Wymiana progów zwalniających na terenie miasta zaplanowana jest na miesiąc październik, w tym m. in. przy ul. Sikorskiego.

zwrócić się do organizatora „biegu wulkanów" o lepsze zabezpieczanie przeszkód i trasy biegu, w tym roku doszło do kilku wypadków i zdarzeń z powodu złego oznakowania i zabezpieczenia - informacja od uczestników i widzów,

Odpowiedź: Zwrócimy się do organizatora, by lepiej zabezpieczył trasę i miejsca na widzów.

montaż koszy na śmieci przy schodach przy ul. Sikorskiego oraz ul. Stromej, które zostały zdemontowane w ubiegłym roku - z informacji od pracownika demontującego kosze - miały być wyremontowane i zamontowane,

Odpowiedź: Nowe kosze zostaną zakupione i zamontowane w I kwartale 2017 r.

podciąć gałęzie drzewa przy boisku do koszykówki przy SP Nr 1 - spadające liście i wody opadowe powodują niszczenie nawierzchni,

Odpowiedź: Sprawa została zgłoszona Pani Dyrektor SP nr 1.

wyciąć wystające pręty zbrojeniowe z fundamentów ogrodzenia przy gnieździe śmietnikowym przy SP Nr 1 - podczas przerw bawią się i biegają tam małe dzieci,

Odpowiedź: Pręty zbrojeniowe zostaną wycięte.

naprawić "wyrwane" przęsło ogrodzeniowe przy gnieździe śmietnikowym przy SP Nr 1,

Odpowiedź: Przęsło zostanie naprawione.

wyrównać drogę (w szczególności ostatni zakręt) dojazdową do stawu „osadowego - Lena" od ul. Leszczyńskiej, Bukowej,

Odpowiedź: Droga dojazdowa do stawu osadowego Lena zostanie wyrównana na odcinku należącym do Gminy Miejskiej.

zwrócić się do zarządcy rzeki Kaczawa o częstsze i systematyczne karczowanie krzewów, krzaków oraz sprzątanie nieczystości,

Odpowiedź: Zwrócimy się pisemnie do zarządcy rzeki o częstsze i systematyczne doglądanie terenu.

zamontować lustro naprzeciw wyjazdu z posesji ul. Stroma 1, w chwili obecnej przy zwiększonym ruchu (ze względu na zamknięcie ul. Chojnowskiej) wyjazd jest bardzo utrudniony i stanowi duże zagrożenie,

Odpowiedź: Lustro przy ul. Stromej zostanie zamontowane.

wyjaśnić sprawę zamknięcie przed kilkoma tygodniami drogi - ul. Chojnowskiej i nie przystąpienia do robót budowlanych.

Odpowiedź: Po robotach rozbiórkowych nawierzchni mostu pojawiła się konieczność zmiany projektu. W chwili obecnej wykonano podpory żelbetowe na których będzie wykonywana w kolejnym etapie płyta żelbetowa poszerzająca jezdnię i chodnik.


Radna Agnieszka Zawiślak

Budowa placu zabaw przy ul. Łąkowej

Odpowiedź: W planie budżetu na 2017 r. została wpisana pozycja DOPOSAŻENIE ISTENIEJĄCYCH PL. ZABAW (w tym m. in. na ul. Łąkowej 19). Pragnę jednak przypomnieć, że już kilkukrotnie place zabaw przy ul. Łąkowej ulegały dewastacji.

Oświetlenie ul. Cichej w Złotoryi

Odpowiedź: Będzie wprowadzone do projektu budżetu na rok 2017.

Zagospodarowanie w 2017 roku podwórza ul. Przelot, Piłsudskiego, Mickiewicza, pl. Matejki, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców (plac zabaw, zieleń)

Odpowiedź: W chwili obecnej wykonywany jest projekt kwartału (podwórza) powyżej ul. Przelot na którym planowany jest plac zabaw. Realizacja w/w inwestycji uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.

Remont basenu Miejskiego w Złotoryi. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości pieniędzy z budżetu na 2017 rok na projekt nowego basenu, jeżeli naprawa okaże się niemożliwa. W przypadku braku zaakceptowania przedmiotowej interpelacji przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Złotoryi.

Odpowiedź: Brak możliwości finansowych obecnie nie ma takich możliwości finansowych, chyba że zrezygnujemy z innych inwestycji: naprawy i remontu dróg, budownictwa TBS i komunalnego, remontów substancji mieszkaniowej.

 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x