zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Czerwiec 2016 r.

 

Radny Leszek Antonowicz

Na ul. Górniczej naprzeciw ul. Kaczawskiej 2 lampa świeci w sposób przerywany,

Odpowiedź: Awarię oświetlenia usunięto 29.06.br. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w oświetleniu ulicznym proszę zgłaszać bezpośrednio do Wydziału Mienia - tel. 76/8779-131 lub do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. - pod nr Pogotowia Technicznego Oświetlenia Ulicznego, nr Tel. 504 994 004.

Jest propozycja wykonania progu spowalniającego na ul. Górniczej. Odcinek drogi jest prosty i samochody jeżdżą tam bardzo szybko,

Odpowiedź: Nie przewidujemy montażu dodatkowego progu zwalniającego na ul. Górniczej. Poprosimy Policję, żeby zorganizowała na tej ulicy pomiary prędkości. Pragnę nadmienić, że droga była remontowana w 2011 r. i projekt nie zakładał wówczas posadowienia na tym odcinku progów zwalniających.

Stan skrzynki energetycznej przy tablicach koło kościoła, jest skorodowana, stwarza zagrożenie,

Odpowiedź: Informuję, że dnia 13.07.br. zostało przesłane pismo do Telekomunikacji Polskiej wzywające do usunięcia/naprawy skrzynek zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja, w tym. m.in. na ul. Basztowej.

Z budynku, w którym znajduje się sklep z dewocjonaliami odpadł kawałek tynku, jest niebezpiecznie.

Odpowiedź: Basztowa 7 - budynek posiada 3 właścicieli, jest małą Wspólnotą, niezarządzaną. Problem zostanie zgłoszony zarządcy zasobu lokalowego Gminy tj. Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. W w/w budynku Gmina Miejska Złotoryja posiada dwa lokale.

Czy modernizacja ul. W. Polskiego obejmuje też modernizację sieci burzowo - kanalizacyjnej? Na terenie przy garażach konieczna jest dodatkowa studzienka, podczas ulewnych deszczów obecna studzienka wybija wodę.

Odpowiedź: Tak, kanalizacja deszczowa w ul. Wojska Polskiego zostanie przebudowana. Odwodnienie placu przy garażach przy budynku ul. Wojska Polskiego 24 zostanie wykonane jako osobne zadanie, w miarę możliwości finansowych Gminy.


Radny Józef Banaszek:

Mieszkańcy miasta pytają czy będzie ustawiona Brama Jubileuszowa.

Odpowiedź: Nie planujemy montażu bramy jubileuszowej. W chwili obecnej wymaga ona kosztownej renowacji.

Czy sprawa rury ściekowej na ul. Staszica została załatwiona?

Odpowiedź: Rura ściekowa na ul. Staszica została odkopana i jej wylot zabetonowano dnia 31.05.2016 r.

Dostrzegam, że studzienki ściekowe są nieregularnie czyszczone. Chodzi o ul. Krzywoustego. Na interwencję 1 studzienkę oczyszczono, pozostałe są zamulone. Powinien być harmonogram prac w tym zakresie.

Odpowiedź: Kratki ściekowe czyszczone są sukcesywnie. Miesięcznie przewidzianych jest 66 studzienek do wyczyszczenia i czyszczone są wg potrzeb, nie wg harmonogramu.


Radny Franciszek Słaby zaproponował aby zlikwidować faktycznie nieistniejące przejście dla pieszych koło księgarni. Miejsce to wyłożone jest czerwoną kostką polbruku i przechodnie traktują to miejsce jak przejście dla pieszych.

Odpowiedź: Dnia 19.07.2016 r. Pracownicy interwencyjni rozpoczęli likwidację kostek sugerujących, ze jest tam "zebra".


Radna Agnieszka Zawiślak pokazała zdjęcia tablic przy wjeździe do miasta. Wszystkie tablice wymagają renowacji. Czy i kiedy będą odnowione. Informuję, że zakupimy farby i w ramach robót interwencyjnych tablice zostaną pomalowane.

Odpowiedź: Dokładnego terminu nie jestem w stanie wskazać, gdyż w chwili obecnej realizowane są prace zaplanowane i renowacja tablic będzie możliwa dopiero po ich zakończeniu.


Radny Andrzej Kocyła

Na jakim etapie jest budowa parku STREET WORKOUT czyli tzw. Małpiego Gaju.

Odpowiedź: Z dniem 14.07.2016 r. urządzenia STREET WORKOUT zostały zamówione z terminem dostawy i montażu do dnia 12.08.2016r.


Radny Waldemar Wilczyński 

Czy jest już zatwierdzona zmiana organizacji ruchu w związku z remontem ul. Wojska Polskiego.

Odpowiedź: Projekt czasowej organizacji ruchu w/z z przebudową ul. Wojska Polskiego jest w trakcie uzgadniania.


Radny Władysław Grocki zgłosił potrzebę wyjaśnienia sprawy wypłat 500 +. Mam sygnały, że osoby, które złożyły dokumenty w kwietniu nie dostały jeszcze pieniędzy.

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2016, poz. 195) ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku ew terminie trzech miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r. winna nastąpić w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Do 1 lipca 2016 roku do Ośrodka wpłynęło 882 wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego, w tym:

 1. W kwietniu 2016 r. wpłynęło 698 wniosków.
  Do dnia 15 lipca 2016 r. załatwionych jest 692 wnioski (decyzje przyznające, decyzje odmowne, przesłanie wniosku do innego organu właściwego do załatwienia wg właściwości, przesłanie wniosku do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w celu określenia czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego).
  Nie wydano jeszcze decyzji w 6 sprawach, ponieważ:
  - do 2 osób wysłano wezwania do zapoznania się z materiałem dowodowym. Ustawowy termin załatwienia tych wniosków do 24.07.2016 r. i 20.07.2016 r,
  - w 2 sprawach przedłużono termin załatwienia sprawy, ponieważ 1 osoba przebywa w sanatorium i nie mogła dostarczyć brakujących dokumentów, natomiast w drugiej sprawie wniosek został złożony bez wymaganych dokumentów i były pracodawca nie udzielił odpowiedzi na nasze zapytanie / wysłano ponaglenie/,
  - w 1 sprawie wystąpiono o wywiad środowiskowy. Ustawowy termin załatwienia wniosku do 20.07.2016 r,
  - w 1 sprawie przedłużono termin, ponieważ w dalszym ciągu toczy się postępowanie wyjaśniające / wezwano na przesłuchanie świadka/.
  - Osobom, którym na złożony wniosek w kwietniu 2016 r. zostało przyznane świadczenie wychowawcze, świadczenie to zostało wypłacone w ustawowym terminie.
 2. W maju 2016 r. wpłynęło 103 wnioski.
  Załatwionych jest 90 wniosków.
  Nie wydano jeszcze decyzji w 13 sprawach, w tym:
  - wysłano 2 wezwania do zapoznania się z materiałem dowodowym,
  - wysłano 3 wezwania o uzupełnienie dokumentów,
  - w 2 sprawach wystąpiono o wywiad środowiskowy,
  - wysłano 1 wniosek o udostępnienie danych osobowych,
  - 5 spraw rozpatrzonych do wydania decyzji.
 3. Od 1 czerwca 2016 do 1 lipca 2016 r. wpłynęło 81 wniosków.
  Do dnia 15.07.2016 załatwionych jest 57 wniosków.
  Do załatwienia jest 24 wnioski, w tym:
  - wysłano 2 wezwania do zapoznania się z materiałem dowodowym,
  - wysłano 2 wezwania o uzupełnienie dokumentów,
  - 17 spraw rozpatrzonych do napisania decyzji,
  - 3 sprawy do rozpatrzenia.
  Do 15 lipca 2016 roku załatwionych jest 839 wniosków tj. 95 % (średnia krajowa 85 %).
  Do załatwienia pozostało 43 wnioski.
  Wypłaty przyznanych świadczeń dokonywane są sukcesywnie i w ustawowym terminie.
  Od 1.04.2016 r. do 15.07.2016 r. było 40 terminów wypłat.
  Łącznie wypłacono 1 809 327,90 zł dla 1 082 dzieci.
  Realizacja programu przebiega płynnie i bez opóźnień. Należy podkreślić, że jest to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników przyjmujących i rozpatrujących wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń wychowawczych.
 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x