zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08
Kamera on-line     |     Zadaj pytanie Burmistrzowi     |     Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji     |     Wideo relacje z komisji     |     Wideo relacje z sesji     |     Filmy o Złotoryi     |     Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne     |     RPK Partner     |     Dyżury Aptek     |     Oferty pracy     |     Wirtualny cmentarz     |     Ważne telefony     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     

Kwiecień 2016 r.

 

Józef Banaszek:

Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przybliżyć złożone wnioski. (WAG)


Waldemar Wilczyński:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - na najbliższej Komisji Gospodarczej prezentacja założeń do planu oraz przyjętych wniosków. Przedstawić stan prac. Zaprosić planistę. (WAG)

Odpowiedź: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2004r. i zmieniony w 2007r. w wielu obszarach w wyniku rozwoju infrastruktury miasta uległ zdezaktualizowaniu.

Istnieje kilka obszarów wymaganych zmian:

Komunikacja: część projektowanego układu dróg wymaga zmiany przebiegu (obwodnica) lub parametrów, co związane jest ze zróżnicowanym tempem rozwoju poszczególnych obszarów miasta oraz zmianą ukształtowania terenu lub też wzgl. finansowymi (znalezienie bardziej ekonomicznych i efektywniejszych rozwiązań – np. połączenie ul. Św. Jadwigi z ul. Leszczyńską, lub ul. Wiejskiej z ul. K. Miarki), zmiana kategorii części dróg z KDL na KDWD (uniknięcie odszkodowań)

Tereny przemysłowe (w tym LSSE) – szybki rozwój obszarów przemysłowych ujawniły problemy związane ze zbyt sztywnymi wymogami, które na nich obowiązują (stopień zagęszczenia, wysokość obiektów, kąty nachylenia dachów, linie zabudowy itp.). W celu uniknięcia spowolnienia rozwoju miasta konieczne jest uelastycznienie części zapisów planu.

Budownictwo mieszkalne – część zapisów blokuje lub niepotrzebnie utrudnia rozwój szczególnie jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego. Związane jest to m.in. ze zbyt rygorystycznymi zapisami związanymi z linią zabudowy, wysokością budynków, kątów nachylenia dachów, możliwością budowy garaży itp.

Etapowanie dopuszczalnego zainwestowania – rozwój infrastruktury, szczególnie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego (np. rejon ulicy Leszczyńskiej, Wiejskiej) lub przemysłowego (LSSE) wymaga zmiany etapów, co pozwoli na swobodny rozwój kolejnych obszarów miasta.

Zmiana przeznaczenia gruntów – dotyczy obszarów, dla których ze względu na rozwijające się zainwestowanie lub pojawiające się nowe możliwości ich wykorzystania zmiana przeznaczenia może przyczynić się do rozwoju części miasta do tej pory zaniedbanych i niedoinwestowanych (np. rejon ul. Łąkowej, zmiana obszarów rolnych na przemysłowe, usługowe lub mieszkalne, likwidacja kotłowni przy ul. Słowackiego)

Infrastruktura – część zapisów planu ze względu na szybki rozwój szczególnie sieci ciepłowniczej stała się nieaktualna. Konieczna jest również analiza możliwości rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej z uwzględnieniem konieczności budowy przepompowni (niekorzystne ukształtowanie terenu)

Analiza innych możliwości związanych z rezerwą gruntów koniecznych na rozbudowę cmentarza miejskiego. Dotychczasowe tereny należące do ANR zostały przez nią negatywnie zaopiniowane.

Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – w związku z przeprowadzonymi inwestycjami związanymi np. z rewitalizacją i remontami konieczna jest aktualizacja części zapisów.

Harmonogram prac urbanisty wskazuje, że obecnie jest on na etapie wstępnym w którym brak możliwości przedstawienia założeń planistycznych. Wysyłane są m.in. zapytania o stanowiska instytucji uzgadniających zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po otrzymaniu w/w opinii urbanista połączy je ze złożonymi wnioskami i przedstawi do akceptacji propozycje zmian. W związku z powyższym wskazane jest zaproszenie urbanisty na spotkanie przed sesją w czerwcu 2016.

Koncepcja zagospodarowania rejonu ul. Górnej i Sikorskiego - kiedy można by do tego podejść?

Odpowiedź: W budżecie na 2016r. nie przewidziano w/w zadania do realizacji.

Ulicę Górną i Sikorskiego łączą schody betonowe (3 szt.). oraz chodnik wykonany z płytek betonowych. Schody wraz z poręczami stalowymi (stan średni) w przypadkach uszkodzeń są na bieżąco naprawiane. Chodnik został wykonany ok. 2011r. – stan techniczny dobry.

W przypadku całkowitej modernizacji w/w obszaru konieczne jest ujęcie zadania w budżecie na 2017r.

 • Faist ChemTec - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Mine Master - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • PGP Bazalt S.A. - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • RenBut- Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Hotel Qubus Złotoryja - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi - Sponsor Dni Złotoryi 2016
 • Aktywni 50+
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
 • Euroregion
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi
 • Gazeta Złotoryjska
 • Gospodarka Odpadami
 • Grobonet
 • Hala Sportowa Tęcza
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
 • RPK Partner
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
 • Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
 • Związek Miast Polskich
Gmina Miejska Złotoryja,
Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie
tel.: 76 87 79 100, fax: 76 87 84 120, email: um@zlotoryja.pl, http://www.zlotoryja.pl
NIP: 694-15-66-116, Regon: 390647653
adres skrytki ePUAP: /702ld4yxq1/skrytka
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x